Reference O nama Kontakt
EN

Naziv projekta

Razvoj proizvodnog kapaciteta obrta "Viktor", šifra projekta KK.08.2.1.11.0003

Kratki opis projekta

Ciljevi ovog projekta jesu povećanje proizvodnih kapaciteta i unapređenje tehnološkog procesa uz istovremeno povećanje obujma proizvodnje i efikasnosti poslovanja s ciljem razvoja poduzetništva i povećanja konkurentnosti u gradu Benkovcu kroz uvođenje novih strojeva. Očekivani rezultati projekta jesu kako slijedi:

 • a) Nabavljeni strojevi koji utječu na povećanje kapaciteta proizvodnje;
 • b) Smanjenje nezaposlenosti na području grada Benkovca kroz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta
 • c) Smanjenje socijalne nejednakosti, isključivosti i siromaštva

Kada govorimo o utjecaju na buduće poslovanje, realizacijom ovog projekta, do kraja 2022. godine ostvarit će se pretpostavka za povećanje primitaka i izvoza za više od 80%.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je povećanje zaposlenosti i konkurentnosti obrta, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz nabavku nove opreme, strojeva. Specifični ciljevi projekta jesu:

 • a) Zadržavanje postojećih radnih mjesta;
 • b) Rast prihoda tvrtke za više od 80% do kraja 2022. godine;
 • c) Smanjenje socijalnih nejednakosti, isključivosti i siromaštva
 • d) Otvaranje novih radnih mjesta za 2 zaposlenika

Ciljevi projekta u skladu sa strateškim politikama sektora rudarstva, odnosno eksploatacije kamena mogu se postići širenjem kapaciteta Prijavitelja i snižavanjem troškova poslovanja. Također, u cilju je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca, a postići će se smanjenjem socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Predmet ulaganja je čeoni diesel viličar s popratnom opremom i stroj za rezanje kamena. Realizacijom projekta osigurat će se takva organizacija poslovanja koja će omogućiti širenje kapaciteta proizvodnje i bržu isporuku proizvoda krajnjim kupcima. Ovim projektom zaposlit će se novi djelatnici, korištenjem energetski učinkovite opreme te poštujući standarde zaštite okoliša, a povećanjem zapošljavanja smanjuje se rizik od siromaštva ljudi s tih prostora.

Projekt će se provoditi u gradu Benkovac te pridonosi slijedećim ciljevima iz Strategije razvoja Benkovac:

 • Stvaranjem poticajnog okruženja osigurati razvoj malog i srednjeg poduzetništvu na području Benkovca
 • Razvojnim projektima stvoriti inkluzivnu infrastrukturu i vizualno atraktivni identitet gradskog područja.

Također, planirani projekt pridonosi Intervencijskom planu grada Benkovca koji je u skladu s Pozivom, koji će rezultirati boljim socioekonomskim, ali i životnim uvjetima. Intervencijski plan grada Benkovca doprinijet će smanjenju nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva, a rezultirat će povećanom broju zapošljavanja i rastom prihoda na spomenutom području. Realizacija projekta osigurava se nastavak rasta obrta i pretpostavke za još uspješnije poslovanje. Širenjem kapaciteta će se proporcionalno povećati udio Prijavitelja na tržištima izvan Zadarske županije. Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju poslovnih odnosa s postojećim kupcima kao i aktivno traženje novih potencijalnih kupaca. Ostvarena dobit nastavit će se reinvestirati u buduće investicije, a izvršiti će se i racionalizacija troškova kroz uštede na fiksnim troškovima i smanjenju kvarova strojeva. Prijavitelj će nakon završetka projekta biti u mogućnosti ulagati u opremu vlastitim sredstvima.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 690.719,20 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 552.575,20 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 469.688,92 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta

01.07.2019. - 01.12.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@poviktor.com

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/