Reference O nama Kontakt
EN

Sječeni kamen

Proizvod benkovačkog pločastog kamena debljine od 8-10 cm. Visina može biti od 5 do 20 cm. Namijenjen je isključivo za zidanje.

Naziv
Dužina (cm)
Širina/Debljina (cm)
Visina (cm)
Mjerna jedinica
Mjerna jedinica po paleti
Masa (kg)
Naziv
Sječeni kamen
Dužina (cm)
10-30
Širina/Debljina (cm)
8-10
Visina (cm)
5-7
Mjerna jedinica
m2
Mjerna jedinica po paleti
8-10
Masa (kg)
1400-1700
Naziv
Sječeni kamen
Dužina (cm)
10-30
Širina/Debljina (cm)
8-10
Visina (cm)
8-10
Mjerna jedinica
m2
Mjerna jedinica po paleti
8
Masa (kg)
1400-1700
Naziv
Sječeni kamen
Dužina (cm)
10-30
Širina/Debljina (cm)
8-10
Visina (cm)
11-13
Mjerna jedinica
m2
Mjerna jedinica po paleti
8
Masa (kg)
1400-1700
Naziv
Sječeni kamen
Dužina (cm)
10-40
Širina/Debljina (cm)
8-12
Visina (cm)
14-16
Mjerna jedinica
m2
Mjerna jedinica po paleti
5-7
Masa (kg)
1400-1700
Naziv
Sječeni kamen
Dužina (cm)
15-40
Širina/Debljina (cm)
8-12
Visina (cm)
17-20
Mjerna jedinica
m2
Mjerna jedinica po paleti
5-7
Masa (kg)
1400-1700